w$p1erajmy hosp1cja

Wspierajmy hospicja oraz inne organizacje

STOWARZYSZENIE "RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA"

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE "RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA"

STOWARZYSZENIE "RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA"

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: WIERZBOWA 17
35-310 RZESZÓW woj. PODKARPACKIE
NIP: 8132784089
REGON: 69050707800000
Wpis do KRS: 2001-03-29
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE "RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA"

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !