w$p1erajmy hosp1cja

Wspierajmy hospicja oraz inne organizacje

FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

Typ: ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
WWW: BANKIZYWNOSCI.PL
Adres: AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 30
00-024 WARSZAWA woj. MAZOWIECKIE
NIP: 5242102362
REGON: 01281301800000
Wpis do KRS: 2001-11-22
Więcej informacji: FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !