w$p1erajmy hosp1cja

Wspierajmy hospicja oraz inne organizacje

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNYCH SZKÓŁ I OGNISK ARTYSTYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNYCH SZKÓŁ I OGNISK ARTYSTYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNYCH SZKÓŁ I OGNISK ARTYSTYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

Typ: STOWARZYSZENIE
Adres: WYSPIAŃSKIEGO 5A
43-300 BIELSKO-BIAŁA woj. ŚLĄSKIE
NIP: 5471573991
REGON: 07005205700000
Wpis do KRS: 2002-04-26
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE SPOŁECZNYCH SZKÓŁ I OGNISK ARTYSTYCZNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !