w$p1erajmy hosp1cja

Wspierajmy hospicja oraz inne organizacje

OPOLSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
OPOLSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

OPOLSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

Typ: STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres: CHABRÓW 52
45-221 OPOLE woj. OPOLSKIE
NIP: 7542630416
REGON: 53142037200000
Wpis do KRS: 2002-01-07
Więcej informacji: OPOLSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !